Świadczenie 500+ nie podlega zajęciu przez komorników

Świadczenie z programu 500 plus nie podlega egzekucji komorniczej – tak stwierdziło Ministerstwo Sprawiedliwości w oświadczeniu opublikowanym w dn. 16.05.2001 r.

Wobec wielu doniesień prasowych o tym, że komornicy zajmują na poczet długów środki pochodzące z programu 500 zł na dziecko, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wskazał, że świadczenia te nie podlegają egzekucji komorniczej.

Jednocześnie Minister zwrócił się do komorników, aby respektowali w tym zakresie przepisy art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku zaś ich naruszenia komornicy będą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej: od kary upomnienia poczynając, do wydalenia z zawodu kończąc.

Resort sprawiedliwości podkreśla, że zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, świadczenie z tytułu programu Rodzina 500+ jest świadczeniem wychowawczym, które jako takie nie może być przedmiotem egzekucji.