O kancelarii

Nasza kancelaria od kilkunastu lat świadczy profesjonalne usługi na rynku prawniczym. Do grona Klientów Kancelarii należą podmioty gospodarcze wywodzące się z różnych branż, jak również jednostki samorządowe oraz Klienci indywidualni. Wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu interesów naszych Klientów pozwoliło wypracować model współpracy, oparty na wnikliwej analizie specyfiki problemu, z którym przychodzi nam się mierzyć. Jednocześnie każde nowe zagadnienie jest dla nas nie tylko wyzwaniem, ale i inwestycją, która daje podstawę do stworzenia dobrej praktyki na przyszłość. Kancelaria stale współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin prawa, legitymującymi się rozległą wiedzą i doświadczeniem przy realizacji nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień. Przy szczególnie zawiłych problemach istnieje możliwość powołania zespołu, który daje gwarancję wyczerpującego i wszechstronnego wyjaśnienia sprawy. Poznajemy motywy działania naszych Klientów, podobnie jak i przestrzeń oraz okoliczności w jakich przychodzi im podejmować decyzje biznesowe. Wszechstronna praktyka wyniesiona z sal sądowych, pozwala każdorazowo rekomendować najbardziej optymalne i jasne rozwiązania, niezbędne w osiągnięciu bezpieczeństwa prawnego i realnych oszczędności ekonomicznych. Wielokrotnie okazuje się, że mediacja jest tym rozwiązaniem, które pozwala na najefektywniejsze rozstrzygnięcie, zdawało by się, zupełnie rozbieżnych stanowisk. Prawnicy Kancelarii dysponują zarówno wiedzą, jak i doświadczeniem, niezbędnym, aby ten instrument prawny stał się skuteczna metodą osiągania założonych celów. Wytrwałość i zaangażowanie to główne cechy, dzięki którym budujemy i utrwalamy wiarygodność oraz stałe relacje z Klientami. Uzyskane referencje są nie tylko przykładem, ale i potwierdzeniem słuszności przyjętego modelu działania Kancelarii.

Bogusław Lebelt radca prawny

Założycielem Kancelarii jest radca prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach pod nr wpisu Kt 2240. W 1997 r. uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2001 r. ukończył aplikację prokuratorską i złożył egzamin prokuratorski w Warszawie. W 2004 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach i złożył egzamin radcowski. Przez szereg lat był partnerem w jednej z większych śląskich kancelarii prawniczych. Członek Rad Nadzorczych w tym domu maklerskiego . Kancelaria Radcy Prawnego Bogusława Lebelta powstała w 2004 roku. Kancelaria działa na podstawie zawiadomienia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach o podjęciu wykonywania zawodu w formie Kancelarii Radcy Prawnego oraz w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Działalność Kancelarii ubezpieczona jest w zakresie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczeniem podstawowym z sumą gwarancyjną 100 tyś EUR w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego oraz ubezpieczeniem dodatkowym z sumą gwarancyjną 250 tyś EUR na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.